บริษัท เจ แอนด์ พี โซลูชั่น จำกัด
160/3 ถ.ศรีท่าศาลา ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทร/โทรสาร: 0-7533-0123 email: info@jandp.co.th